2.8.2.1.5. Designacions correferents

[v. pàg. 22 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem:

la conselleria de Cultura