2.8. Majúscules i minúscules

Apliquem la proposta de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, de la Direcció General de Política Lingüística, Majúscules i minúscules. Tot seguit donem uns exemples interpretatius i complementaris de l’opuscle.

2.8.1. Noms propis referits a persones
2.8.2. Noms propis referits a coses
2.8.3. Diversos