2.6.1. Lletres

S’escriuen amb lletres les numeracions citades per un cardinal corresponents als conceptes següents:
• Dècades

Aquesta història ja arrenca de la dècada dels vint.

Als anys noranta la crisi econòmica és més forta encara...
• Dates commemoratives
el Sis d’Octubre
l’Onze de Setembre

Però: l’11 de setembre de 2001 (referit a l’atac a les Torres Bessones), i l’11 de setembre de 1714 (referit a l’esdeveniment).
• Hores
des de les cinc i mitja
fins a les dues del migdia
a tres quarts de sis
vint-i-quatre hores després del debat...

Però, per a les hores en sistema digital, v. 2.6.2.
• Minuts
Té un temps màxim de quinze minuts.
• Edats
El nostre objectiu és clarament el d’assegurar la gratuïtat del període dels tres fins als divuit anys en l’ensenyament públic.

La jubilació als seixanta-cinc no ha de representar la fi de l’activitat.
• Quantitats expressades amb menys de tres paraules (no s’hi compta la conjunció dels numerals compresos entre vint i trenta), excepte els milions, que, per tradició, els escrivim amb xifres. Per a les enumeracions de quantitats pertanyents a llistes, però, s’empren les xifres aràbigues [v. 2.6.2.]. Per exemple:
Cada quaranta-vuit hores hi havia un control.

Crearem trenta mil places de llar d'infants.

Situa un senyal o punt geodèsic cada vint-i-cinc o trenta quilòmetres quadrats. 
Però: 2 milions d'habitants
• Quantitats que apareixen darrere un punt, encara que siguin expressades amb tres paraules o més

Estem demanant en el punt número 2 que hi hagi una aportació de 200.000 pessetes anuals. Dues-centes mil pessetes anuals és un escàs terç...

Abstencions?
Quatre.
Doncs queda rebutjada la proposta.

Però si visualment queda forçat (per exemple, en el cas d'enumeracions o votacions en què es diuen unes quantes xifres seguides) ho deixem en xifres:


El president
Vostè m'ha de dir quines vol agrupar...
Xavier Crespo i Llobet
10, 11, 12.
Rafael López i Rueda
Senyor president, pot repetir les votacions?
El president
4 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions.
Eudald Casadesús i Barceló
Sí, sí, em sembla bé que les agrupi.
El president
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, totes agrupades...

• Quantitats indeterminades expressades amb lletres
trenta i tants diputats

cinquanta i molts anys

550 i pocs milions

Això representarà ics milions menys per a la Generalitat

Però: el Govern X, la conselleria X

S’escriuen amb lletres les numeracions citades per un ordinal, en general (v., però, 2.6.3):
punt segon

esmena tercera

quart pis

setanta-cinquè aniversari

el cinquè Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de les dones a Catalunya, 2005-2007

S’escriuen amb lletres les unitats de mesura (longitud, volum, pes, energia...) i les xifres que les acompanyen, els mots per cent i mig i els símbols d’addició, subtracció, multiplicació i divisió. Per exemple:
i d’aquí a un temps els grups que ara diuen que hi haurà un dèficit hídric de cent o de dos-cents o de tres-cents hectòmetres cúbics poden rectificar

es va establir una velocitat de 420 metres per segon

En cinc dies hem perdut l’u per cent de la superfície arbrada de Catalunya (però si és amb decimals, el 85,2 per cent)

És modèlic al cent per cent.

el sis i mig per cent

4 milions i mig de persones

Aquesta partida representa una diferència de menys 340 milions respecte al pressupost de l’any anterior.

Però: un 4x4