2.1.7. Ús dels signes d’interrogació i d’admiració

S’empren els signes d’interrogació i d’admiració exclusivament al final de l’oració. Per exemple:

És a dir, en l’operació civil més important del Govern català, en l’aval més important del Govern català, com s’ha pogut produir aquesta utilització incorrecta de 1.000 milions de pessetes?

Si el primer conseller de Treball de la primera legislatura, l’honorable senyor Rigol, ja va començar a negociar el traspàs de l’Inem!

S’empren els signes d’admiració per a les frases exclamatives i per a remarcar que l’orador o oradora alça la veu:

(Remor de veus.)
El president
Silenci, per favor...
(Persisteix la remor de veus.) Silenci!

...no pot insultar d’aquesta manera!