2.1.5. Ús dels dos punts

S’empren els dos punts per a introduir els subtítols de les publicacions, i posem la primera lletra del subtítol en minúscula. Per exemple:

Els bolets catalans: assaig de classificació
Democràcia, participació i joventut: una anàlisi de l'enquesta de participació i política 2011
Però:
Time Perception: A Case Study of a Developing Nation [v. 2.8.3]

També s’empren dos punts per a les escales dels mapes, sense espais a banda i banda i amb un punt als milers.

escala 1:25.000