4.4.11.4. Estrangerismes no catalanitzats

Els estrangerismes no catalanitzats (mots, expressions i frases fetes) pronunciats en la llengua original, es respecten, escrits en cursiva. Pel que fa al gènere i a la formació del plural, s’ha de respectar, sempre que es pugui, la llengua original. Per exemple:

business-friendly [com a sinònim d'«amic dels negocis»]

un maelström [com a sinònim de «forat» o «dèficit»]

un sponsor [com a sinònim de «patrocinador/a»,
«padrí/ina», «mecenes»]
Per als estrangerismes anglosaxons, ens guiarem pels diccionaris britànics. Per exemple:
neighbourhood (no neighborhood)

programme (no program)

online