4.4.10.1. Construccions indegudes, per calc, que respectem

Algunes construccions indegudes, per calc, que respectem són:

a dia d'avui(peravui dia, ara com ara)
a expenses de(pera càrrec de, a costa de)
al respecte, a aquest respecte(perrespecte a això)
clar [que](perés clar [que])
colze a colze(perde costat, braç a braç)
com a molt(percom a màxim)
d’aplicació(peraplicable)
de l’ordre de(perde prop de)
de rebut [ésser](perevident / acceptable)
en ares de(peren nom de, fent honor a,
en interès de, en benefici de)
en base a(perd’acord amb)
en el seu cas(persi s’escau / si escau)
ni molt menys(perni de bon tros)
no obstant(perno obstant això)
per davant [amb sentit de donar prioritat](perper sobre)
per endavant [amb sentit de futur](peral davant)
per últim(perfinalment, per acabar)
previ [avís](peramb [avís] previ)
res més que per(pernomés per)