6.2.4.4. Toponímia

Pel que fa als topònims catalans o en altres llengües en els discursos en castellà, es respecta l’ús que en faci l’orador. Per exemple:

A Coruña / La Coruña
Donosti / San Sebastián
Empordà / Ampurdán
Es Bòrdes / Las Bordas
Girona / Gerona
New York / Nueva York
Sant Adrià [del Besòs] / San Adrián [del Besós]
Sant Boi / San Baudilio
Urgell / Urgel
Vall d’Aran / Valle de Arán
Vallès / Vallés

En el cas dels topònims catalans o aranesos en què es fa difícil distingir en quina llengua es pronuncien, s'opta per la forma establerta pel Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Per exemple:

Cerdanyola (per Sardañola)
Montcada (per Moncada)
Terrassa (per Tarrasa)
Vielha (per Viella)
Vilamòs (per Vilamós)

El corònim Catalunya, s'escriu amb grafia castellana si el discurs és en castellà, però s'escriu amb grafia catalana si forma part d'un sintagma que es pronuncia en català:

Cataluña
Parlamento de Cataluña
Catalunya [del] Nord
Generalitat de Catalunya

Per a l’article dels topònims, v. 6.2.3.1.