6.2.4.4. Toponímia

Pel que fa als topònims catalans en els discursos en castellà, respectem l’ús que en faci l’orador, sigui en català o en castellà. Per exemple:

Vall d’Aran / Valle de Arán
Empordà / Ampurdán
Vallès / Vallés

En el cas de Catalunya, atès que és difícil distingir si el topònim és dit en català o en castellà, optem per escriure’l amb grafia castellana si el discurs és en aquesta llengua:

Cataluña
(però: Catalunya [del] Nord)

Per a l’article dels topònims, v. 6.2.3.1.

Cap comentari: