6.2.3.8. Verbs impersonals

Respectem la concordança del verb haber, com a impersonal, amb el complement directe. Per exemple:

Pero también en España han habido problemas.