6.2.3.9. Perífrasis amb deber + infinitiu

Respectem la forma deber (en comptes de deber de) en les perífrasis d’infinitiu que denoten suposició o probabilitat. Per exemple:

Debe ser porque soy nuevo, pero no lo entiendo. (Per Debe de ser porque soy nuevo, pero no lo entiendo.)