2.8.2.1. Noms de marques comercials i productes

[v. pàg. 19 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem els noms de jocs (en línia o físics). Per exemple:

Balena Blava
Perrito Piloto
El Fruiter