2.8.3. Diversos

La preposició que introdueix alguns cognoms, la posarem en minúscula si la precedeix el nom de fonts; en canvi, quan no té el nom de fonts davant, la posarem en majúscula. Per exemple:
la senyora Manuela de Madre Ortega / la senyora De Madre Ortega
el senyor Teo van Dijk / el senyor Van Dijk

Els impostos, les matèries acadèmiques i els conjunts de normes s’escriuen amb minúscules. Per exemple:
l’impost sobre la renda de les persones físiques
l’impost sobre el valor afegit
dret civil
dret internacional

Pel que fa a l'ús particular que fa l'alemany dels substantius, no mantenim la majúscula. Per exemple:
la teoria de la gestalt

Pel que fa a l'anglès, respectem l'ús que fa de les majúscules en els títols d'obres (literàries, cinematogràfiques, etc.) i documents:
la publicació Time Perception: A Case Study of a Developing Nation
una catàstrofe com la d'Independence Day
un pla d'implementació de l'Small Business Act a la legislació catalana

Pel que fa als noms científics en llatí d’espècies animals i vegetals (i les malalties que són designades amb aquests noms), v. 2.4.

Escrivim amb majúscula i rodona els noms dels fenòmens meteorològics:
l'huracà Katrina

Els espais europeus, els posem amb minúscules. Per exemple:
espai europeu d'educació superior
espai europeu del coneixement