2.8.2.3. Ajuts, beques i fons de suport econòmic

[v. pàg. 24 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem:

Fons de Cohesió
Fons de Cooperació Local de Catalunya
Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos
Fons Social Europeu
Instrument Financer d’Orientació de la Pesca