6.2.1. Ortografia

Davant un terme amb dues variants ortogràfiques admeses per la normativa:

• Si cada variant té una pronúncia diferent, respectem la forma pronunciada per l’orador:

período o periodo
psicólogo o sicólogo

• Si tenen la mateixa pronúncia, optem per la forma considerada preferent per la RAE:

asimismo (no así mismo)
cuarenta y tres (no cuarentaitrés)
en seguida (no enseguida)
kilómetro (no quilómetro)
solo (nosólo)

Respectem la forma ortogràfica normativa en cas de desplaçament d’accent.

por ahí (no por ahi)

Pel que fa al diacrític dels demostratius, v. 6.2.3.2.