4.2.1.5. Els quantificadors i indefinits

[v. pàg. 20 de la Proposta... de l'IEC]

L’ús abusiu de massa i molt en lloc de gaire es respecta en tots els àmbits lingüístics. Per exemple:

Crec que sortirà una llei una mica, diguem-ne, sense massa futur.

N’evitaria la modificació, que vaticino, en cas contrari, no molt llunyana.

Respectem l’ús adverbial de res. Per exemple:

Fa res en parlàvem.

No costa res arribar a un acord.