4.2.1.5. Els quantificadors i indefinits

[v. pàg. 20 de la Proposta... de l'IEC]

L’ús abusiu de massa i molt en lloc de gaire es respecta en tots els àmbits lingüístics. Per exemple:

Crec que sortirà una llei una mica, diguem-ne, sense massa futur.

N’evitaria la modificació, que vaticino, en cas contrari, no molt llunyana.

Respectem la flexió de nombre dels quantitatius massa, força i prou.

Ja s’ha tractat la qüestió masses vegades.

D’errors, en vam trobar forces.

No hi ha prous fons per cobrir les despeses.

I, a més, respectem les variants informals prouta i proutes del quantitatiu prou.

Ja han presentat proutes esmenes.

Respectem l’ús adverbial de res. Per exemple:

Fa res en parlàvem.

No costa res arribar a un acord.

Respectem l’ús variable de tot i mig davant els topònims. Per exemple:

tota Catalunya [per tot Catalunya]

mitja França [per mig França]