4.2.1.2.1. El nombre

[v. pàg. 19 de la Proposta... de l'IEC]

En el cas de test (prova), farem el plural només amb essa:

un test mèdic / dos tests mèdics
Respectem el plural de topònims, antropònims, dinasties i llinatges, si l'orador ho fa així, i els mantindrem amb majúscules:
els Vallesos
els Pallarsos
hi ha moltes Mòniques Terribes
els Montcades
fer les Amèriques
Però, per tradició, posarem en minúscula els llinatges següents:
els borbons
els àustries
Respectem l’ús que fa l’orador del plural en les aposicions nominals. Per exemple:
acords marc / acords marcs
decrets llei / decrets lleis
empresas líder / empresas líderes
paraules clau / paraules claus