3.1. Abreviacions

El text corresponent a la intervenció de l’orador o oradora no pot contenir cap mena d’abreviació (etc. per etcètera, Sr. per senyor, OK per okay, tret que l’orador o oradora empri formes abreujades (pronunciades lletra per lletra o com un mot). Per exemple:

Medi Ambient i el DAAAR, aquí com arreu d’Europa, tenen funcions i competències que es complementen.

La subhasta es publicarà en el DOGC.