2.8.2.7.2. Noms d’accidents i llocs geogràfics

[v. pàg. 36 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi afegim:

el Barcelonès nord
la Costa Brava nord