2.1.2. Ús del punt

Es fa servir el punt per als dominis d’internet:

Volien canviar el .es pel .cat

També es fa servir el punt en les referències numèriques i/o alfanumèriques dels punts i els apartats d'un document:

Votem ara el punt 6.a.2 de la moció

L’apartat 1.1.b de l’article 10 del Decret 133/1990
[V. també 4.4.10.3, Ús de la cursiva.]