4.4.11. Neologismes

En l’adaptació dels manlleus cal respectar al màxim l’estructura fònica i morfològica de la llengua catalana. Pel que fa al gènere, es respecta el que li atorga l’orador o oradora. Per a la formació dels plurals, en principi se segueixen les normes gramaticals catalanes, segons les quals s’afegeix el morfema flexiu -s o les seves variants -es i -os a la forma singular.

4.4.11.1. Estrangerismes catalanitzats
4.4.11.2. Noms propis esdevinguts comuns
4.4.11.3. Estrangerismes pseudocatalanitzats i bar-
barismes

4.4.11.4. Estrangerismes no catalanitzats