4.4.11. Neologismes

4.4.11.1. Gènere i nombre

En l’adaptació dels manlleus cal respectar al màxim l’estructura fònica i morfològica de la llengua catalana. Pel que fa al gènere, es respecta el que li atorga l’orador o oradora.

el/la lawfare

Per a la formació dels plurals, en principi se segueixen les normes gramaticals catalanes, segons les quals s’afegeix el morfema flexiu -s o les seves variants -es i -os a la forma singular. En cas que el plural es faci d'acord amb les regles de formació de paraules de la llengua original, es deixa en cursiva.

ombudsmans, però ombudsmen

lands, però länder

vendettes, però vendette

4.4.11.2. Estrangerismes catalanitzats
4.4.11.3. Noms propis esdevinguts comuns
4.4.11.4. Estrangerismes pseudocatalanitzats i bar-
barismes

4.4.11.5. Estrangerismes no catalanitzats