6.2.4.1. Variants lèxiques

Respectem les variants lèxiques d’alguns derivats que recullen els diccionaris d’ús. Per exemple:

multidisciplinario, multidisciplinar
pluridisciplinario, pluridisciplinar