6.2.3.1. L'article

En un discurs en castellà, escrivim amb majúscules l’article dels topònims quan forma part del nom oficial, tant si són dits en castellà com si són en català o altres llengües, fins i tot els units amb guionet. Per exemple:

El Cairo
La Rioja
L’Hospitalet
El Prat de Llobregat
Le Havre
Castilla - La Mancha
Lleida - La Pobla de Segur

Per tant, no fem la contracció de la preposició i l’article. Per exemple:

a/de El Cairo
a/de El Prat de Llobregat

Respectem l’absència d’article en construccions partitives com ara la mitad de o la mayoría de. Per exemple:

En la mayoría de casos no se produce pérdida de nivel adquisitivo. (Per En la mayoría de los casos no se produce pérdida de nivel adquisitivo.)