2.8.2.7.4. Noms de places, carrers i altres vies urbanes i interurbanes

[v. pàg. 37 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi afegim:

l’eix Transversal
l’eix Transversal Ferroviari
l’eix del Llobregat
l’eix Pirinenc
el moll de la Fusta

Però:

la [carretera] comarcal 1323
el Corredor Mediterrani

I escrivim les inicials en majúscules quan la designació genèrica no va al començament del topònim:

el Quart Cinturó